برنج ستاره بهار ؛

برنج ستاره بهار در سه نوع ایرانی ، باسماتی ( هندوستان) و سوپر کرنل ( پاکستانی ) تولید و بسته بندی میشود .

برنج ایرانی « ستاره بهار » محصولی بکر از مناطق شمال ایران و دو منطقه فریدونکنار و آستانه اشرفیه میباشد که مرغوبیت بالای آن زبان زد است .

برنج باسماتی « ستاره بهار » محصولی بی نظیر از برنج مرغوب اصیل باسماتی شمال هندوستان است . این برنج توانسته است نظر بسیاری از مشکل پسندان کالای برنج را که تنوع بیشماری در آن وجود دارد به خود جلب نماید .

برنج سوپر کرنل « ستاره بهار » محصولی از مناطق بکر کشور پاکستان است .

 

 
     

                                                                                                                     

Tel : +98 21 22930064     |   Fax : +98 21 22969121     | setarebaharfood@gmail.com

www.setarebahar.ir

تماس با ما