قند و شکر ستاره بهار در دو نوع فله و بسته بندی روانه بازار می شود .

شکر بسته بندی 900 گرمی - شکر 10 و 50 کیلویی

قند بسته بندی 450 گرمی - 5 کیلویی ( کارتنی ) 10 کیلویی نایلونی

 
     

                                                                                                                     

Tel : +98 21 22930064     |   Fax : +98 21 22969121     | setarebaharfood@gmail.com

www.setarebahar.ir

تماس با ما